1085 Budapest, Horánszky u. 20.

ignacipedagogia@jezsuita.hu

facebook.com/ignacipedagogia

ipm

Bukovszki Edit

Dr. Bukovszki Edit, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium angol-történelem szakos tanára vagyok. Több mint 20 éves pedagógiai és szakmai tapasztalatomat a köz- és felsőoktatásban, vizsgáztatásban, hazai és nemzetközi projektekben, továbbképzéseken szereztem. A pedagógus létet hivatásként élem meg, és állandó megújulásra, önképzésre törekszem. Hiszem, hogy a jó tanárnak magának is jó tanulónak kell lennie … Neveléstudományból rendelkezem doktori fokozattal, kutatási területem az önálló (nyelv)tanulás elősegítése; tanári és tanulói autonómia; innovatív (nyelv)tanítási-tanulási módszerek.

Képzési témám: a modern pedagógiai kihívásokra adható válaszok egyike, az autonómia. A tanuláshoz igénybe vehető külső segítségek és források bővülése, a tanulás színtereinek, eszközeinek változása nem hozza magával automatikusan azt a képességet, hogy hatékonyan tudjuk is használni ezeket a lehetőségeket. A tanulási folyamatok és tartalmak irányításának, valamint azok személyiségre gyakorolt hatásainak sokrétű, színes és izgalmas világa a tanulói autonómia területe. Ennek ismerete önbizalomnövelő hatású, a rácsodálkozás és „aha” élmény örömét adja, valamint hasznos gyakorlati ötletekkel segíti a pedagógiai munkánkat.