Képzések

Minden tanár álma a motivált, önálló ismeretszerzésre, tanulásra képes diák, aki autonóm módon tanul és megfelel a tanügyi rendszer (és a társadalom) által támasztott elvárásoknak. De hogyan lehetnének diákjaink érdeklődő, önálló, a tudás megszerzésének öröméért tanuló egyének, ha mindig megmondjuk nekik mit, mikorra és hogyan tanuljanak meg? Mit tehet a tanár, hogy a diákok önálló tanulásra való képességét kialakítsa és fejlessze? Hogyan kell változnia a tanári szerepfelfogásnak, annak érdekében, hogy a pedagógiai folyamatok eredményeként korszerű és adaptív tudás szülessen?
Mitől válik profivá  az igazán jó tanár? Mikor tud erőt meríteni egy jól sikerült órából? Mi az, ami igazán segíthet kijavítani a hibákat és  teszi lehetővé teszi az újrakezdést?
Etikai, erkölcsi, életvezetési kérdéseket szemléltető, tanórák során jól használható rövidfilmes segédanyagunk használatát segítő műhelynap
Hogyan énekeljük, hogyan kísérjük gitárral és más hangszerekkel a taizéi énekeket? Mit énekeljünk különböző liturgikus alkalmakon? Hogyan vezessük az imaórákat?
Ferenc pápa Laudato Sí enciklikájának friss és emberközeli tanítása különösen hív minket arra, hogy gondolkodásunk és cselekedeteink által felelősséget vállaljunk Isten teremtetésének megőrzésében. A világban való tudatos jelenlétünk sok megkerülhetetlen kérdést vet fel.
A Szentjánosbogár közösség a jezsuita rendhez és az ignáci pedagógiához erősen kötődő ifjúsági közösség. Tevékenységének és pedagógiájának központi elemé a játék. A közösség célja, hogy a táborokban és klubokban jóra törekvő, Krisztust szerető és követő gyerekeket neveljünk és ehhez a játék nyelvét használjuk.
A rituálpedagógia a drámapedagógia új, alternatív művészetpedagógiai formáját, valamint az iskolai tanulási zavarok, viselkedési zavarok megszüntetésének kiváló módszerét kínálja az érdeklődő pedagógusok és a gyermekekkel foglalkozó felnőttek számára.
Hogyan készítsünk iskolai drogprevenciós stratégiát és hogyan valósítsuk meg?