Ignáci Pedagógiai Műhely

Bemutatkozás

Ignáci Pedagógiai Műhely a pedagógust saját belső erőforrásaira támaszkodva segítjük céljait átgondolni és megújulni

Hiánypótló képzőhelyként, Szent Ignác lelkiségét követve, a teljes embert megszólítva segíti hivatásuk megerősítésében a pedagógusokat a Faludi Akadémiából kiváló műhely. Kurzusaikkal szakmai és lelkiségi témákban segítik a pedagógusokat; segédleteikkel, kiadványaikkal az ignáci lelkiségű kezdeményezéseket és műhelyeket támogatják. Tevékenységük része a felnőttképzéssel más formában foglalkozó hazai és külföldi egyházi és jezsuita intézményekkel való kapcsolatépítés, együttműködések létrehozása és erősítése, célok és tevékenységek összehangolása.

Célunk, hogy képzéseink és műhelyalkalmaink révén a résztvevők  társadalmi kérdésekben nyitott, tájékozott és hivatásukban elkötelezett tagjai legyenek az Egyháznak. Képzési programjaink kínálatával kiemelt figyelmet fordítunk a képzők, vezetők és tanárok segítésére.
Fontos feladatunknak tartjuk az önképzési kultúra fejlesztését, olyan képzési lehetőségek felkínálásával, amelyben a résztvevők nem csak szakmai tevékenységére vonatkozó, hanem lelkiségi és egyéb témákat ismerhetnek meg új lehetőségek, módszerek és modellek segítségével. Így az itt szerzett szellemi és lelki élmények hatására a résztvevők céljaikban, hivatásukban megerősödhetnek, megújulhatnak.
A műhelyek és képzések mellett a számunkra fontos témákban honlapunkon szakmai tartalmak és segédleteket teszünk elérhetővé, segítve ezzel a témában elmélyülést és szélesebb körű tájékozódást.

Rudan Mária és Rivasz-Tóth Kinga

Elérhetőségünk

Ignáci Pedagógiai Műhely
1085 Budapest, Horánszky u. 20.

Rudan Mária szakmai vezető

Szabó Ágoston munkatárs

 

Az Ignáci Pedagógiai Műhely Küldetésnyilatkozata

Az Ignáci Pedagógiai Műhely célja, hogy hiánypótló pedagógusképző műhelyként, Szent Ignác lelkiségét követve, a teljes embert megszólítva erősítse meg hivatásukban a pedagógusokat.

Hiszünk az együttműködésben, ezért módszerként a műhelymunkát választottuk. Képzéseinket, azaz műhelymunkáinkat kiscsoportos formában szervezzük, ugyanis ez a keretforma teszi lehetővé azt a bizalmi légkört és személyközpontú tréninget, amely ahhoz szükséges, hogy a résztvevő pedagógus ne csak az aktuális szakmai témákban kapjon hasznos ötleteket, hanem tanári pályájának érzelmi, lelki vonatkozásában is meríteni tudjon a képzésből. További célkitűzése az IPM-nek, hogy az ignáci lelkiség ne csak a keretét adja a műhelynek, hanem a képzések egyik tárgyát is képezze. Hosszabb távon törekszünk rá, hogy a coaching elveit alkalmazzuk a képzéseinkben, ugyanis a módszer belátása egybecseng az IMP céljával: személyes kísérésünk során a pedagógust saját belső erőforrásaira támaszkodva segítsük céljait átgondolni és megújulni.

Alapvető szándékunk, hogy a lelkiségre, a szakmai felkészültségre és a kooperációra koncentrálva a képzésünkben résztvevő tanár asszertív, kiegyensúlyozott, hitében elkötelezett és komoly szakmai tudással rendelkező pedagógussá váljon. Több szakmai szervezettel is együttműködünk annak érdekében, hogy a társadalomban a pedagógus újra vezető értelmiségivé váljon, olyan hiteles személlyé, aki a társadalmi, politikai folyamatokra is hatással bír, hiszen csak így tudja a jövő keresztény értelmiségét felelősséggel nevelni.

Munkánk során keressük az együttműködést az ignáci lelkiségű rendekkel, más rendi iskolákkal és az utóbbi években megnövekedett számú egyházi iskolával is. Hiszünk benne, hogy a jezsuita rend 500 éves nevelői tevékenysége során felhalmozott tapasztalat megosztása fontos és gyümölcsöző feladat, és az együttműködések, párbeszédek révén mi is nagyban gazdagodunk.