Klaus Mertes SJ: Felelősséget tanulni – Iskola az ignáci lelkigyakorlatok szellemében

Szeretettel ajánljuk Klaus Mertes SJ Felelősséget tanulni című könyvét, melyben sok évtizedes tapasztalatát foglalja össze az ignáci pedagógiáról.

Ignác a jezsuita rend megalapításával „lelkeket” szeretett volna segíteni. Ignác a Lelkigyakorlatokban leírt módon fontolta meg az iskolaalapítás kérdését és arra a következtetésre jutott, hogy az iskolák alapítása hatékony eszköz lehet fő céljának eléréséhez… Az ignáci pedagógiát tárgyaló alábbi gondolatok azon előfeltételekből indulnak ki, amelyeket A jezsuita nevelés alapjai és Az ignáci pedagógiai paradigma című művekben találunk. Gondolataim elsődleges hivatkozási alapja a Lelkigyakorlatok könyve.
Mivel ez a könyv egy meghatározott tartalmi modellre vonatkozó konkrét gyakorlati utasításokat tartalmaz, különösen alkalmas arra, hogy az ignáci gondolkodásmód alapvető tartalmi választásait követve konkrét javaslatokkal szolgáljon a mai iskolai gyakorlat számára.

Klaus Mertes SJ

Tartalom

 • Előszó
 • 1. Alaphelyzet: A tanár-diák kapcsolat
  • Visszafogott magatartásmód
  • Szűkszavúság
  • A reflexió
  • A gyakorlás
 • 2. A konfliktusra vonatkozó szabályok és a határok meghúzása
  • A jóindulat
  • A megértés biztosítása
  • A helyesbítés
  • A határok meghúzása
 • 3. Milyen legyen az iskola?
  • Az iskola és az Isten
  • Istendicséret és az iskola
  • Az istentisztelet begyakorlása
  • A testtartás gyakorlása
  • A szertartás begyakorlása
  • A diákok méltósága
  • Ént mondani
  • Nemet mondani
  • A diákok jogai
  • Felelősség
  • Képesség a hibázásra
  • A nevelés célja
  • A teljesítmény és az elitképzés problémája
  • Kiállás a szegények mellett
 • 4. Vétek és megbocsátás az iskolában
 • 5. Befejezés
  • Utoszó a magyar kiadáshoz
Frissítve: 2021. november 30.