Gyermek és ifjúságvédelmi szabályzat

A jezsuita rend szabályzata rendtagok és munkatársak számára

Figyelem! A szabályzat megújult 2019. december 5-én!

Részletek és a friss szabályzat elérhető itt.

A Jezsuita Rend fájdalommal veszi tudomásul, hogy a külföldi tapasztalatok alapján társadalmunk egyre veszélyeztetettebb tagjai a kiskorúak s a sebezhető felnőttek, mindez alapjában veszélyezteti a család, közösség, az Egyház alapját jelentő bizalmat. Intézményeink elkötelezettek a személy tisztelete iránt, és hogy olyan támogató
környezetet teremtsen, mely védelmet ad kiskorúaknak minden pszichikai, szexuális és fizikai visszaéléssel szemben.

A preventív lépések mellett az útmutató együttérzéssel és minden segítséget megadva fordul az esetleges sértett kiskorúak felé. Lelkipásztori segítséget nyújtunk azoknak is, akiket sértő magatartással vádolnak. Ennek megfelelően az Útmutató nemcsak világos kereteket kíván szabni ezen esetekben, hanem pozitív iránymutatást is kíván adni a kiskorúakkal való kapcsolattartásra a lelkipásztori és nevelési munkánk minden területén.

I. „A KISKORÚT ÉS „SEBEZHETŐ FELNŐTTET” érintő bántalmazási esetek megelőzése és kezelése” rögzíti a súlyos esetek megelőzésének és kezelésének feladatait.

II. „VÉSZJEL” program tartalmazza a felderítéshez és a megelőzéshez szükséges korai információ biztosítását és a bejelentő védelmét.


A szabályzatot az előírás szerint felülvizsgálta az Etikai Bizottság. Az EB és helyi intézményi tapasztalatok javaslatai alapján a szabályzatot a JTMR Tartományfőnöke a konzultus jóváhagyásával 2014. október 30-i ülésén megújította.

Budapest, 2014. október 30.
P. Forrai Tamás Gergely SJ, provinciális

Frissítve: 2021. november 30.