1085 Budapest, Horánszky u. 20.

ignacipedagogia@jezsuita.hu

facebook.com/ignacipedagogia

ipm

Domaniczky Orsolya

Projektek: Zöld lelkiség, Város-ökológiai-szimulációs játék

Ahogy a teljesség elképzelhetetlen Istennel való hitkapcsolatunk nélkül, ugyanúgy elgondolhatatlan a természet bekerítő közelsége és társaink megértő támogatása nélkül. Különös viszonyunk a természettel: osztozunk teremtettségünkben, egyszerre függünk tőle és tartozunk felelősséggel érte. Amint társaink arcán magunkat látjuk tükröződni, ugyanúgy a természet is visszatükrözi azokat, akik használatának alá van vetve. A zöld lelkiségi program és a város-ökológiai szimulációs játékon keresztül ezeket a kapcsolatokat szeretnénk tudatosítani, legyen szó akár a természetről, az ember alakította tájról vagy a sérült, akár elpusztított természetről.

Társadalomtudományt, környezettudományt és filozófiát tanultam, mindvégig az a cél vezérelt, hogy a globális ökológiai válságra adott válaszok kimunkálásának részese lehessek. Így dolgoztam nemzetközi szervezetnél, az állami, civil és kutatói szférában is, itthon és külföldön egyaránt. E tapasztalatok megerősítettek, hogy mindaz, ami a bioszféra egyensúlyának helyreállításához elengedhetetlen erény és érték, mint a hosszú távon való gondolkodás, a szelíd használat, a mértékletesség, a hálás lelkület, érthető és befogadható csak hit által lesz.