1085 Budapest, Horánszky u. 20.

ignacipedagogia@jezsuita.hu

facebook.com/ignacipedagogia

ipm

BEMUTATKOZÁS

Ignáci Pedagógiai Műhely a pedagógust saját belső erőforrásaira támaszkodva segítjük céljait átgondolni és megújulni
Hiánypótló képzőhelyként, Szent Ignác lelkiségét követve, a teljes embert megszólítva segíti hivatásuk megerősítésében a
pedagógusokat a Faludi Akadémiából kiváló műhely. Kurzusaikkal szakmai és lelkiségi témákban segítik a pedagógusokat;
segédleteikkel, kiadványaikkal az ignáci lelkiségű kezdeményezéseket és műhelyeket támogatják. Tevékenységük része a
felnőttképzéssel más formában foglalkozó hazai és külföldi egyházi és jezsuita intézményekkel való kapcsolatépítés,
együttműködések létrehozása és erősítése, célok és tevékenységek összehangolása.
Célunk, hogy képzéseink és műhelyalkalmaink révén a résztvevők társadalmi kérdésekben nyitott, tájékozott és hivatásukban
elkötelezett tagjai legyenek az Egyháznak. Képzési programjaink kínálatával kiemelt gyelmet fordítunk a képzők, vezetők és
tanárok segítésére.


Fontos feladatunknak tartjuk az önképzési kultúra fejlesztését, olyan képzési lehetőségek felkínálásával, amelyben a résztvevők
nem csak szakmai tevékenységére vonatkozó, hanem lelkiségi és egyéb témákat ismerhetnek meg új lehetőségek, módszerek és
modellek segítségével. Így az itt szerzett szellemi és lelki élmények hatására a résztvevők céljaikban, hivatásukban
megerősödhetnek, megújulhatnak.


A műhelyek és képzések mellett a számunkra fontos témákban honlapunkon szakmai tartalmak és segédleteket teszünk
elérhetővé, segítve ezzel a témában elmélyülést és szélesebb körű tájékozódást.


Rudan Mária és Rivasz-Tóth Kinga