1085 Budapest, Horánszky u. 20.

ignacipedagogia@jezsuita.hu

facebook.com/ignacipedagogia

ipm

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az Ignáci Pedagógiai Műhely célja, hogy hiánypótló pedagógusképző műhelyként, Szent Ignác lelkiségét követve, a teljes embert megszólítva erősítse meg hivatásukban a pedagógusokat.

Hiszünk az együttműködésben, ezért módszerként a műhelymunkát választottuk. Képzéseinket, azaz műhelymunkáinkat kiscsoportos formában szervezzük, ugyanis ez a keretforma teszi lehetővé azt a bizalmi légkört és személyközpontú tréninget, amely ahhoz szükséges, hogy a résztvevő pedagógus ne csak az aktuális szakmai témákban kapjon hasznos ötleteket, hanem tanári pályájának érzelmi, lelki vonatkozásában is meríteni tudjon a képzésből. További célkitűzése az IPM-nek, hogy az ignáci lelkiség ne csak a keretét adja a műhelynek, hanem a képzések egyik tárgyát is képezze. Hosszabb távon törekszünk rá, hogy a coaching elveit alkalmazzuk a képzéseinkben, ugyanis a módszer belátása egybecseng az IMP céljával: személyes kísérésünk során a pedagógust saját belső erőforrásaira támaszkodva segítsük céljait átgondolni és megújulni.

Alapvető szándékunk, hogy a lelkiségre, a szakmai felkészültségre és a kooperációra koncentrálva a képzésünkben résztvevő tanár asszertív, kiegyensúlyozott, hitében elkötelezett és komoly szakmai tudással rendelkező pedagógussá váljon. Több szakmai szervezettel is együttműködünk annak érdekében, hogy a társadalomban a pedagógus újra vezető értelmiségivé váljon, olyan hiteles személlyé, aki a társadalmi, politikai folyamatokra is hatással bír, hiszen csak így tudja a jövő keresztény értelmiségét felelősséggel nevelni.

Munkánk során keressük az együttműködést az ignáci lelkiségű rendekkel, más rendi iskolákkal és az utóbbi években megnövekedett számú egyházi iskolával is. Hiszünk benne, hogy a jezsuita rend 500 éves nevelői tevékenysége során felhalmozott tapasztalat megosztása fontos és gyümölcsöző feladat, és az együttműködések, párbeszédek révén mi is nagyban gazdagodunk.