Jezsuita gyermek és ifjúságvédelmi szabályzat

A FÉNYI GYULA JEZSUITA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK P5. SZ. FÜGGELÉKE
A TELJESKÖRŰ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMÉRT

„A rendszerváltozással, a társadalom átalakulásával újabb problémák jelentek meg hazánkban. A problémák kezelésének – hagyomány szerint – elsődleges színtere a család, egyre kevésbé képes megbirkózni a megnövekedett feladatokkal. A
problémamegoldó színtér egyre inkább nagyobb közösségi, – civil és állami – intézményekben kerül kialakításra. Ezen intézmények, vagy újonnan, az utóbbi években létrehozott speciális, – elsősorban szociális – intézmények, vagy már meglévő, más alapfeladattal bíró, elsősorban egészségügyi és oktatási intézmények.

Az oktatási intézmények mindinkább bekapcsolódnak a náluk is megjelenő közösségi és egyéni problémák kezelésébe. Erőteljesebb oda gyeléssel, mind több diákról kiderül, hogy saját adottságai fejlesztéséhez, és harmonikus személyiségfejlődéséhez elengedhetetlen a család mellett, egy családon kívüli támasz, ami kézenfekvően az iskola, és az iskola által (is) használt intézményhálózat.

Hazánk ifjúságát alapvetően 6 problémacsoport veszélyezteti, melyeknek megelőzése és kezelése intézményünknek is feladata:

  • 1. A családi kon iktusok
  • 2. Az alkoholizmus és a dohányzás
  • 3. A kábítószer-fogyasztás
  • 4. A lelki problémák
  • 5. Egészségügyi problémák
  • 6. Anyagi veszélyeztetettség

A problémák kezelésekor a keresztény alapértékeken, a jezsuita oktatási hagyományokon nyugvó mentálhigiéné és szociális munka eszközrendszerét alkalmazzuk. A hangsúly a megelőzésen és a személyre szabott, egyéni esetkezelésen és kísérésen van.

Az egységesített, teljes körű ifjúságvédelem keretei és feladatai az alábbi
dokumentumokban jelennek meg:

  • „GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM”: A dokumentum rögzíti a megelőzés, és problémamegoldás feladatait.
  • „VÉSZJEL PROGRAM” : Tartalmazza a felderítéshez, és a megelőzéshez szükséges korai információ biztosítását és biztonságos kezelését.
  • „GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE”: (SzMSz 46) rögzíti a súlyos esetek megelőzésének és kezelésének feladatait.”

Megújítva 2010. augusztus 30-án.

Frissítve: 2021. november 30.