Jezsuita gyermek és ifjúságvédelmi szabályzat

A FÉNYI GYULA JEZSUITA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK P5. SZ. FÜGGELÉKE
A TELJESKÖRŰ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMÉRT

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium szabályzata

A rendszerváltozással, a társadalom átalakulásával újabb problémák jelentek
meg hazánkban. A problémák kezelésének – hagyomány szerint – elsődleges színtere a
család, egyre kevésbé képes megbirkózni a megnövekedett feladatokkal. A
problémamegoldó színtér egyre inkább nagyobb közösségi, – civil és állami –
intézményekben kerül kialakításra. Ezen intézmények, vagy újonnan, az utóbbi években
létrehozott speciális, – elsősorban szociális – intézmények, vagy már meglévő, más
alapfeladattal bíró, elsősorban egészségügyi és oktatási intézmények.
Az oktatási intézmények mindinkább bekapcsolódnak a náluk is megjelenő közösségi és
egyéni problémák kezelésébe. Erőteljesebb oda gyeléssel, mind több diákról kiderül, hogy
saját adottságai fejlesztéséhez, és harmonikus személyiségfejlődéséhez elengedhetetlen

a család mellett, egy családon kívüli támasz, ami kézenfekvően az iskola, és az iskola által
(is) használt intézményhálózat.
Hazánk ifjúságát alapvetően 6 problémacsoport veszélyezteti, melyeknek megelőzése és
kezelése intézményünknek is feladata:
1. A családi kon iktusok
2. Az alkoholizmus és a dohányzás
3. A kábítószer-fogyasztás
4. A lelki problémák
5. Egészségügyi problémák
6. Anyagi veszélyeztetettség
A problémák kezelésekor a keresztény alapértékeken, a jezsuita oktatási hagyományokon
nyugvó mentálhigiéné és szociális munka eszközrendszerét alkalmazzuk. A hangsúly a
megelőzésen és a személyre szabott, egyéni esetkezelésen és kísérésen van.
Az egységesített, teljes körű ifjúságvédelem keretei és feladatai az alábbi
dokumentumokban jelennek meg:
„GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM”: A dokumentum rögzíti a megelőzés, és
problémamegoldás feladatait.
„VÉSZJEL PROGRAM” : Tartalmazza a felderítéshez, és a megelőzéshez szükséges korai
információ biztosítását és biztonságos kezelését.
„GYERMEKBÁNTALMAZÁS MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE”: (SzMSz 46) rögzíti a
súlyos esetek megelőzésének és kezelésének feladatait.

Frissítve: 2020. március 26.