Katolikus pedagógus etikai kódex

Etikai kódex a Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára

Készítette: Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottságának megbízásából a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
Budapest, 1998. szeptember 1-jén

Tartalom
Bevezetés
1. A katolikus nevelés és oktatás szentírási alapelvei
2. Az egyház nevelésre irányuló alapelvei
3. A katolikus iskola lényegének meghatározása
4. A katolikus hit és erkölcsi alapelvek érvényesülése a katolikus iskolában, intézményben
• a katolikus nevelési intézmény a keresztény nevelő közösség találkozásának helye
• a keresztény humanizmus tételei
1. A nevelő konkrét élethelyzeteinek erkölcsi alapelvei
• tanítványaihoz fűződő viszonyában
• munkatársaihoz fűződő viszonyában
• intézményéhez fűződő viszonyában
• a szülőkhöz fűződő viszonyában
• az egyházhoz fűződő viszonyában
• a nemzethez, a hazához fűződő viszonyában
• szaktárgyához fűződő viszonyában

Frissítve: 2021. november 30.