Küldetésnyilatkozat

Az Ignáci Pedagógiai Műhely egy olyan jezsuita értékeket képviselő, köznevelési szervezeteket támogató műhely, amely az egyházi, állami, és civil fenntartású iskolák, kollégiumok és óvodák érintettjeivel folytatott valódi párbeszédre építve ad válaszokat a közösségek egyedi kihívásaikra. A reflexiós folyamatok által lehetőség nyílik egy mély önismeretre, az egyéni és csoportos fejlődésre, mely az ember szabadságérzésének megélését szolgálja hivatásában és magánéletében egyaránt.  

Az Ignáci Pedagógiai Műhely célja, hogy hiánypótló pedagógusképző műhelyként, Szent Ignác lelkiségét követve, a teljes embert megszólítva erősítse meg hivatásukban a pedagógusokat.

Hiszünk az együttműködésben, ezért módszerként a műhelymunkát választottuk. Képzéseinket, azaz műhelymunkáinkat kiscsoportos formában szervezzük, ugyanis ez a keretforma teszi lehetővé azt a bizalmi légkört és személyközpontú tréninget, amely ahhoz szükséges, hogy a résztvevő pedagógus ne csak az aktuális szakmai témákban kapjon hasznos ötleteket, hanem tanári pályájának érzelmi, lelki vonatkozásában is meríteni tudjon a képzésből. További célkitűzése az IPM-nek, hogy az ignáci lelkiség ne csak a keretét adja a műhelynek, hanem a képzések egyik tárgyát is képezze. Hosszabb távon törekszünk rá, hogy a coaching elveit alkalmazzuk a képzéseinkben, ugyanis a módszer belátása egybecseng az IMP céljával: személyes kísérésünk során a pedagógust saját belső erőforrásaira támaszkodva segítsük céljait átgondolni és megújulni.

Alapvető szándékunk, hogy a lelkiségre, a szakmai felkészültségre és a kooperációra koncentrálva a képzésünkben résztvevő tanár asszertív, kiegyensúlyozott, hitében elkötelezett és komoly szakmai tudással rendelkező pedagógussá váljon. Több szakmai szervezettel is együttműködünk annak érdekében, hogy a társadalomban a pedagógus újra vezető értelmiségivé váljon, olyan hiteles személlyé, aki a társadalmi, politikai folyamatokra is hatással bír, hiszen csak így tudja a jövő keresztény értelmiségét felelősséggel nevelni.

Munkánk során keressük az együttműködést az ignáci lelkiségű rendekkel, más rendi iskolákkal és az utóbbi években megnövekedett számú egyházi iskolával is. Hiszünk benne, hogy a jezsuita rend 500 éves nevelői tevékenysége során felhalmozott tapasztalat megosztása fontos és gyümölcsöző feladat, és az együttműködések, párbeszédek révén mi is nagyban gazdagodunk.