Óravázlat – Vándorlás a múltban

Készítette: Simovits Ágnes
Korosztály: 14-18 éves korosztálynak ajánlott
Célok: Diákok felismerjék, hogy a migráció nem új jelenség. Ismeretszerzés történelmi
eseményekről, mini-prezentáció tartása kis csoportokban, lényeg kiemelése,
összehasonlítások
Kellékek:
Feszty körkép kivetítve
Térkép, melyre rajzszöggel és spárgával feltehetők a vándorlási útvonalak
Tananyag, olvasnivaló
ENSZ térkép
Források:
http://mult-kor.hu/10-teny-a-migraciokrol-20150618
https://www.nationalgeographic.org/activity/exploring-modern-human-migrations/

http://www.nytimes.com/interactive/2015/06/21/world/map- ow-desperate-migration-refugee-crisis.html?smid=tw-share&_r=2

Bemelegítés: Feszty körképen diákok minél többféle embert azonosítanak be. Pl: katonák,
asszonyok, parasztok stb. Lehet rövid verseny, ki tud többet egy/két perc alatt.
A tevékenység menete
1. Mi vált ki kisebb-nagyobb vándorlást? (taszító és vonzó tényezők – push and pull
factors). Lehet ismétlés, vagy nem teljes körű átbeszélés. Nem ez az óra lényege, de a
végén lehet ez az összegzés.
2. Csoportmunka. 3-4-5 fős csoportok, esetleg párok, a csoport összetételétől függően.
Megadott témákban kutatómunka. Lehet házi feladat, ha az előzőekkel sok idő elment.
Szempontok:
Mikor kezdődött/végződött az adott migráció
Kiváltó okai
Hány embert érintett
Milyen kihívásokkal kellett megküzdeniük az embereknek?
3. Csoportok elmondják a többieknek. Itt lehet prezentációkészítést, előadásmódot is
tanítani/gyakorolni. Felteszik az útvonalat a térképre.
4. Osztály közösen összegzi a kiváltó okokat, különbségeket és hasonlóságokat.
5. Visszacsatolás a képhez és a honfoglaláshoz.
Lehetséges témák:
Roma vándorlás az 1400-as évektől (Naional Geographic tananyag angolul)
Zsidók kivándorlása Palesztinába (Naional Geographic tananyag angolul)
Vietnami emberek vándorlása 1975 után (Naional Geographic tananyag angolul)
Afgán migráció 1979 után (Naional Geographic tananyag angolul)
Honfoglalás
USA kialakulása
Rabszolgák érkezése az USA-ba (16-19. század)
Írek bevándorlása az USA-ba (1930, 4,5M)
Német bevándorlás az USA-ba (19. század, 5M)
Európaiak (olaszok, zsidók) kivándorlása az USA-ba
(1880-1920, 20 millió, csúcs: 1907, 1,3 millió)
Palesztinok (1947-49, 700 ezer, Izraelből)
Magyarok 1956 után ( 200 ezer) stb.

Frissítve: 2020. április 13.