Szakembereink

Nagy Ilona
intézmény vezető

Nagy Ilona vagyok, tanár, közoktatás-vezető, emberi erőforrás tanácsadó. 20 évig dolgoztam pedagógusként, ebből 6 évet egy általános és művészeti iskola vezetője voltam. Jelenleg az Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetőjeként a legfontosabb célom, hogy egy olyan, ignáci elveket követő szellemi műhelyt hozzak létre, ahol nemcsak képzéseket nyújtunk a pedagógusoknak, hanem a szakemberek támogatásával velük együtt keressük, és találjuk meg a válaszokat a bennünket érintő társadalmi és kulturális kérdésekre.

„Amikor az emberek elhatározzák, hogy szembenéznek egy problémával, olyankor valójában rádöbbennek, hogy sokkal többre képesek, mint hitték.” (Paulo Coelho)

Dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga
szakmai vezető


Pedagógusként, vezetőként, mentortként egyaránt azzal szembesülök, hogy a pedagógus a nyitja mindennek, de kevés figyelmet, támogatást kap. Lemma coachként a pedagógust szeretném a középpontba állítani, hogy saját erőforrásából praktikus gyakorlatok segítségével képes legyen a kiégés megelőzésére, a megújulásra, a magánélet és munka egészséges egyensúlyának megtalálására.Elek László SJ
jezsuita referensBukovszki Edit
műhelyvezető

Dr. Bukovszki Edit, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium angol-történelem szakos tanára vagyok. Több mint 20 éves pedagógiai és szakmai tapasztalatomat a köz- és felsőoktatásban, vizsgáztatásban, hazai és nemzetközi projektekben, továbbképzéseken szereztem. A pedagógus létet hivatásként élem meg, és állandó megújulásra, önképzésre törekszem. Hiszem, hogy a jó tanárnak magának is jó tanulónak kell lennie … Neveléstudományból rendelkezem doktori fokozattal, kutatási területem az önálló (nyelv)tanulás elősegítése; tanári és tanulói autonómia; innovatív (nyelv)tanítási-tanulási módszerek.

Képzési témám: a modern pedagógiai kihívásokra adható válaszok egyike, az autonómia. A tanuláshoz igénybe vehető külső segítségek és források bővülése, a tanulás színtereinek, eszközeinek változása nem hozza magával automatikusan azt a képességet, hogy hatékonyan tudjuk is használni ezeket a lehetőségeket. A tanulási folyamatok és tartalmak irányításának, valamint azok személyiségre gyakorolt hatásainak sokrétű, színes és izgalmas világa a tanulói autonómia területe. Ennek ismerete önbizalomnövelő hatású, a rácsodálkozás és „aha” élmény örömét adja, valamint hasznos gyakorlati ötletekkel segíti a pedagógiai munkánkat.

Csizmarik Irén
képzésvezető


“Ruganyos szívre van ma szükség, hiszen nem a bajok törik össze a szívet, mint inkább a félelem, hogy a bajokat nem tudjuk elviselni.” /Perlaky Lajos/

Csizmarik Irén, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium angol nyelvtanára vagyok. Évek óta foglalkozom a fenti témákkal, a brightoni English Language Centre-ben kapott képzés segítségével törekszem segíteni diákjaimat az önismeret, érzelmi reziliencia fejlesztésében az idegen nyelv órákon és osztályfőnöki teendőimben is.Juhász-Nagy Andrea
képzésvezető


Liska Márton
képzésvezető

Márton rengeteg szervezetben és szervezettel dolgozott – jogászként, tanárként, trénerként, alapítvány vezetőjeként, segítőként. Munkái során egyre inkább az foglalkoztatta, hogy miként működtethető egy hatékony és otthonos szervezet.

Tréner, coach. Tapasztalataival és tudásával a szervezeti fejlődést és változást támogatja.

Prihoda Gábor
képzésvezető

Prihoda Gábor vagyok, szociális munkás, kulturális antropológus, szervezetfejlesztő. Több évtizede vezetek csoportokat, tréningeket, illetve koordinálok humán kutatásokat. Az elmúlt években több mint 100 iskolával dolgoztam szerte az országban.

Munkám során a legfontosabb értéknek a személyes támogatást és a partnerek szakmai tudásának maximális tiszteletét tartom. Hiszek a közössé váló tudás erejében.

Varga Péter
képzésvezető


INIGO csoport
képzésvezető