Szexuális nevelés témájú műhelynap

A műhelynap célja a szexuális nevelés témájának feldolgozása előadás és interaktív
feladatok segítségével.
A nap során érintjük a szexuális nevelés pedagógiai alapvető célkitűzéseit, erkölcsi és
szakmai dilemmáit kortárs európai modelleket bemutatásával.
Részletesen kitérünk a szexuális nevelés aktuális helyzetére a magyarországi iskolákban,
külön kiemelve a diákok visszajelzéseit a témáról és ezek tanulságait. A műhelynap során
szeretnénk teret adni a személyes tapasztalatok és kérdések felvetésére, konzultációra.
Időpont: 2017. 04. 19. 10.00-15.00
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.)
Előadó: Semsey Gábor
Regisztráció: ignacipedagogia@jezsuita.hu
A műhelynapot a Katolikus Pedagógiai Intézettel közösen szervezzük.

Frissítve: 2021. július 21.